Świadectwo Energetyczne

Jeśli potrzebujesz świadectwa charakterystyki energetycznej lub przeprowadzenia audytu dla swojego domu, mieszkania lub lokalu, to nasza firma z przyjemnością sporządzi takie świadectwo dla Ciebie. Z przyjemnością zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą usług związanych z wykonywaniem świadectw charakterystyki energtycznej oraz audytów energetycznych. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące certyfikatów, świadectw energetycznych budynków, prosimy o kontakt z nami, a my z przyjemnością pomożemy Państwu.

Regulacje prawne:

  • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych

    Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  • W sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku

    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowiacej samodzielna całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzorów swiadectw ich charakterystyki energetycznej

  • Zakres i formy audytu energetycznego

    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.